Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicach : Towarowej, Poprzecznej, Lipowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej, Fabrycznej, Szarych Szeregów, Kościuszki, Jagiełły, Wiejskiej, Sowiej, Słowiczej, Sójczej.

Szczecinek, dnia 26.01.2024 r. 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

 

1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działki nr : 3/9 i 3/16 o łącznej pow. 4,4763 ha w obrębie 02 przy ul. Towarowej,

- działki nr : 3/10, 3/11 i 3/12 o łącznej pow. 4,0468 ha w obrębie 02 przy ul. Towarowej,

- działkę nr 3/31 o pow. 3,4698 ha w obrębie 02 przy ul. Poprzecznej, 

- działki nr : 459/90, 459/91, 459/92, 459/93, 459/94, 459/95, 459/96 i 459/97 o łącznej pow. 140 mw obrębie 13przy ul. Lipowej oraz udział do 8/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działki nr : 103/1 i 103/2 o łącznej pow. 2917 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 4/1 o pow. 1087 m2 w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej,

- działkę nr 4/2 o pow. 1084 m2 w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej,

- działkę nr 104 o pow. 983 m2 w obrębie 22 przy ul. Szarych Szeregów,

 

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 279 o pow. 539  m2 w obrębie 28 przy ul. Kościuszki,

3. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący : 

- działkę nr 127/1 o pow. 105 m2 w obrębie 07 przy ul. Jagiełły,

- działkę nr 22/1 o pow. 138 m2 w obrębie 20 przy ul. Wiejskiej,

- działkę nr 1/107 o pow. 220 m2 w obrębie 06 przy ul. Sowiej,

- działkę nr 77/113 o pow. 108 m2 w obrębie 28 przy ul. Słowiczej,

- działkę nr 77/163 o pow. 169 m2 w obrębie 28 przy ul. Sójczej,

- działkę nr 77/167 o pow. 134 m2 w obrębie 28 przy ul. Sójczej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 08 marca 2024 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni

  tj: od 26 stycznia 2024 r.  do 16 lutego 2024 r.

* pełna treść wykazu znajduje się w załączniku

Termin umieszczenia ogłoszenia:
26-01-2024 - 01-01-2065
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza