Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

- część  działki nr  554  obręb 07  o  pow. 20 m2 przy ul. Koszalińskiej -- Nr  KO1I/00022460/4

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 08 maja 2024r. do 28 maja 2024r.” 

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza