Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  część działki nr 996/2 i 996/3  obręb 13 o łącznej  pow. 0,0020 m2  ul. Jana Pawała II

 Nr  KO1I/00031705/0

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 24 kwietnia 2023r. do 14 maja 2023r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza