Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  część działki nr  68/2  obręb 12 o pow. 340 m2  ul. Juliana Ordona   - KW Nr  KO1I/00029972/5

 ykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 21 maja 2019r. do 10 czerwca  2019r.”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza