Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 - działka nr  554  o  pow. 869  m2  obr.07   ul. Koszalińska  -- Nr  KO1I/00022460/4

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od dnia 10 czerwca 2022r. do dnia  30 czerwca 2022r. .”

 

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza