Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działka nr 29/4  o  pow. 107  m2  obręb 18 ul. Strefowa  -- Nr  KO1I/00043058/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od dnia 15 marca 2022r. do dnia  04 kwietnia 2022r. .”

 

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza