Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działka nr  447/29 o  pow.1430 m2  ul. Rzemieślnicza  -- Nr  KO1I/00059896/7

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od dnia 11 lutego 2021r do dnia 03 marca 2021r. .”

 

Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza