Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący następujące pozycje:

 działka 14/111 obręb 19 ul. Dworcowa - kasa biletowa nr 1-2 plus pomieszczenie socjalne  o pow. 73,15 m2

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 26 stycznia 2023r. do 15 lutego 2023r.”

Załączniki:
Data publikacji:
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza