Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl ® Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl ® Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący działki nr 214/10 i 214/11 o łącznej  pow. 0,0854 ha w obrębie 13 przy ul. Władysława Bartoszewskiego 12.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 18.05.2023r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od  06.04.2023r.  do   27.04.2023r.

Załączniki:
wykaz_2.pdf 251.62 KB
Termin umieszczenia ogłoszenia:
06-04-2023 - 06-04-2024
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza