Informacja o unieważnieniu przetargu ustanego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Szczecinek, dnia 10.11.2023 r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 Na podstawie  art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego  w  związku  z  art. 35  ust. 1 i 2  pkt. 2 i 6 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 poz.344 ze zm.).

 Burmistrz Miasta Szczecinek

 

unieważnia rozstrzygnięty przetarg ustny ograniczony z dnia 09 listopada 2023 r. godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 279 o pow. 400 m2 w obr. 28, wpisanej do księgi wieczystej nr KO1I/00050967/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.  

Przyczyną unieważnienia przetargu jest  niezgodność pomiędzy dokumentami ewidencji gruntów i treścią księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości a stanem faktycznym. Niezgodność dotyczy powierzchni sprzedawanej nieruchomości.

Z uwagi na powyższe unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi, który wygrał przetarg zawarcia umowy sprzedaży.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta Szczecinek a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek (www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości do sprzedaży) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek (www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia).

 

 

Termin umieszczenia ogłoszenia:
10-11-2023 - 01-01-2050
ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza