Prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadry i płace, badanie sprawozdań finansowych