W czwartek II Sesja Rady Miasta

Publikowane od

Zapraszamy na II Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w najbliższy czwartek (23 maja), o godzinie 9.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ślubowanie radnego.

 3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie-Douglasa.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 07.05.2024 r.

 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecinek i ustalenia jej składu osobowego.

 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecinek i ustalenia jej składu osobowego.

 7. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Szczecinek i określenia przedmiotu ich działania.

 8. Uchwała  w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Szczecinek.

 9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

 11. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 12. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

 13. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 14. Zakończenie sesji.

foto: www.szczecinek.naszemiasto.pl

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza