Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Publikowane od

Od 1 lipca 2024 r. wygasa pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 

Świadczenie może być przyznane do 30 czerwca 2024 r. 

Wniosek o świadczenie należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do 31 lipca 2024 r.

 

Ważne! 

Od lipca 2024 r. osoba użyczająca lokalu może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni.

Na wniosek osoby użyczającej lokalu lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 12, pkt 50 i  art. 13 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza