Pieniądze na rozwój ogrodów działkowych

Publikowane od

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2024 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

Planowana kwota dotacji:
W budżecie Miasta Szczecinek w 2024 roku przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 
4 czerwca, do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub wysłać pocztą.

Informacje dodatkowe:
1)    Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
2)    Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy.
3)    Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku dostępne są poniżej:

 

foto: pixabay.com

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza