Konsultacje z NGO

Publikowane od

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

1.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
29 listopada – 5 grudnia 2023 r.

2.    Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Główny Specjalista ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal, Urząd Miasta Szczecinek, budynek B pokój 115, tel. 94 37 141 53, b.kowal@um.szczecinek.pl.

3.    Formy konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres b.kowal@um.szczecinek.pl.

Szczegółowa treść ogłoszenia i formularze dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza