Konkurs na piłkę nożną seniorów

Publikowane od

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2024 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na realizację zadania publicznego Miasto Szczecinek planuje przeznaczyć środki pieniężne w wysokości 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie niezbędne do złożenia oferty dokumenty dostępne są w załącznikach.

ikona rady miejskiej
ikona recyklingu
ikona kalendarza