Rozbudowa ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowa- Kolejowa- Wiśniowa w Szczecinku

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa w Szczecinku

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

- wartość projektu: 5 690 262,16 zł
- dofinansowanie: 2 845 100,00 zł
- projekt zakończony w 2020r

Projekt obejmował budowę ulicy Dworcowej (konkretnie jej górnego dwujezdniowego odcinka – dolny został wyłączony z zakresu wniosku o dofinansowanie ze względu na inną szerokość jezdni zostanie wykonany ze środków własnych), Kolejowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicy oraz przebudowę ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Zakres robót obejmował:
- budowę jezdni i chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej,
- budowę odwodnienia,
- budowę oświetlenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem,
- regulację pasa drogowego.