Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Mickiewicza w Szczecinku

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- wartość projektu: 387 961,36 zł
- dofinansowanie: 310 073,89 zł
- realizacja: 2023-2024 rok

Przedmiotem projektu jest „Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Mickiewicza w Szczecinku” po istniejącym śladzie ciągu pieszo-rowerowego. Początek projektowanej drogi rowerowej znajduje się na wysokości mostku na rzece Niezdobnej w pobliżu wlotu rzeki do jeziora, a koniec przed stadionem miejskim. Teren budowy to pas drogowy drogi gminnej - jednojezdniowej, dwupasmowej o szer. od 8,0 m. Wzdłuż całego odcinka planowanej drogi rowerowej usytuowany jest pas zieleni oddzielający ją od jezdni. Projektowana droga będzie przebiegać dostosowując się do istniejącego ukształtowania terenu, włączając się do istniejących nawierzchni chodnika i parkingu. Przy planowanym do budowy odcinku drogi rowerowej znajduje się 5 dojść do przejść dla pieszych oraz zaprojektowano 6 przejść dla pieszych przez drogę rowerową. W ramach zadania nie będą wykonane nowe sieci i urządzenia uzbrojenia terenu. Wymagana będzie regulacja istniejących pokryw urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres prac obejmuje:

   budowę drogi rowerowej (jezdnia bitumiczna) o długości 563,80 m - droga będzie jednojezdniowa, dwukierunkowa o szer. jezdni 2,0 m
   wykonanie dojść do przejść dla pieszych w postaci chodników o szer. 4,0 m z kostki betonowej o grub. 8 cm
   wykonanie zjazdu do terenu dz. Nr 79/3 (teren parku) o szer. 4,0 m z kostki betonowej o grub. 8 cm;
   wykonanie peronu dla podróżnych w postaci chodnika o szer. 2,5 m w miejscu półzatoki autobusowej
   nadzór inwestorski