Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- wartość projektu: 5 124 049,57 zł
- dofinansowanie: 3 068 290,05 zł
- realizacja: 2024-2025 rok

Zadanie polega na budowie drogi ul. Modrzewiowej tj. budowie jezdni o łącznej długości 639,03 m w trzech odcinkach i szerokości 5,0 m każdy, chodników o szerokości 2,0 m na odcinku 1 i 2  wraz z oświetleniem drogowym i siecią kanalizacji deszczowej. Budowa drogi przewidziana jest na odcinku od skrzyżowania ul. Modrzewiowej z ul. Jesionową do skrzyżowania ul. Modrzewiowej z ul. Bukową wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją oświetlenia drogowego, kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji z przyłączem wodociągowym. Początek planowanej do budowy drogi to skrzyżowanie ul. Modrzewiowej  z ul. Jesionową, która jest jedną z głównych ulic osiedla.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej o szerokości 5,0 m, 2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m na całej długości. 

  • Drogę zaprojektowano z podziałem na odcinki: odcinek 1 - 314.19 m, odcinek 2 - 211.70 m, odcinek 3 - 113.14 m.

  • Budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m wykonanego z kostki betonowej grub. 8 cm (chodnik kolor szary).  Długość projektowanego chodnika: 525,89 m.

  • Liczba punktów świetlnych przy jezdni - 19 szt. na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7m, oprawy oświetleniowe LED.

  • nadzór inwestorski