Inwestycje a środowisko

ROK 2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 11 lipca 2024 roku znak PP.6220.1.4.2024 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania odpadów (w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych) w istniejącym budynku, na działce ewidencyjnej nr 34/13 w obrębie 0009 przy ulicy Wodociągowej 6B w Szczecinku"

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 13 maja 2024 r. znak PP.6220.1.2.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2024 z 13 maja 2024 r. znak PP.6220.1.2.2024

Załącznik - obwieszczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2024 (udostępniona w dniach od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 13 maja 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2024 z 13 maja 2024 r. znak PP.6220.1.2.2024

Załącznik - obwieszczenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2024 (udostępniona w dniach od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 6 maja 2024 roku znak PP.6220.1.4.2024 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania odpadów (w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych) w istniejącym budynku, na działce ewidencyjnej nr 34/13 w obrębie 0009 przy ulicy Wodociągowej 6B w Szczecinku”, o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 17 kwietnia 2024 roku znak PP.6220.1.2.2024 w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 marca 2024 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 marca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 z 15 marca 2024 r. znak PP.6220.1.6.2023

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 (udostępniona w dniach od 15.03.2024 r. do 29.03.2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 marca 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 z 15 marca 2024 r. znak PP.6220.1.6.2023

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 (udostępniona w dniach od 15.03.2024 r. do 29.03.2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 4 marca 2024 roku znak PP.6220.1.2.2024 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie:  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 20 lutego 2024 roku znak PP.6220.1.6.2023 w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

ROK 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 20 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2023 z 20 grudnia 2023 r. znak PP.6220.1.12.2023 (zawiadomienie stron postępowania)
Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2023 (udostępniona w dniach od 20.12.2023 r. do 03.01.2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 20 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2023 z 20 grudnia 2023 r. znak PP.6220.1.12.2023 (podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji)
Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2023 (udostępniona w dniach od 20.12.2023 r. do 03.01.2024 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 22 listopada 2023 roku znak PP.6220.1.12.2023 w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 6 listopada 2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania:
1/ o ponownym zwróceniu się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku,
2/ o przekazaniu uzupełnionej dokumentacji Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie,
3/ o możliwości zapoznania się z opiniami i pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Szczecinek

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania:
1/ o ponownym zwróceniu się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku,
2/ o przekazaniu uzupełnionej dokumentacji Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie,
3/ o możliwości zapoznania się z opiniami i pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Szczecinek

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz podania do publicznej wiadomości o wydaniu postanowienia z dnia 9 października 2023 roku znak PP.6220.1.14.2023 w sprawie stwierdzenia, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 13/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku znak PP.6220.1.13.2017

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Postanowienie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 października 2023 roku znak PP.6220.1.14.2023 w sprawie stwierdzenia, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia (udostępnione w dniach od 09.10.2023 r. do 23.10.2023 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w  Szczecinku

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w  Szczecinku

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w  Szczecinku

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 21 września 2023 roku znak PP.6220.1.12.2023 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie:  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 września 2023 r. znak PP.6220.1.14.2023 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 13/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. znak PP.6220.1.13.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 11 września 2023 roku znak PP.6220.1.6.2023 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie:  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Załącznik - Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. znak PP.6220.1.3.2023 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2023 (udostępniona w dniach od 30.08.2023 r. do 13.09.2023 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 13 czerwca 2023 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 13 czerwca 2023 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z  dnia 22 marca 2023 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 1/2023 z dnia 22 marca 2023 r. znak PP.6730.1.1.2023 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja udostępniona w dniach od 22.03.2023 r. do 05.04.2023 r.

ROK 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z  dnia 21 grudnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. znak PP.6220.1.10.2022 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja udostępniona w dniach od 21.12.2022 r. do 04.01.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. znak PP.6220.1.10.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja udostępniona w dniach od 21.12.2022 r. do 04.01.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 29 listopada 2022 roku znak PP.6220.1.10.2022 w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych, na działce ewidencyjnej nr 52/4 obręb 0020 przy ul. Kwiatowej 98 w Szczecinku"

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 16 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 06/2022 z 16 listopada 2022 r. znak PP.6220.1.6.2022 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 16.11.2022 r. do 30.11.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 9 listopada 2022 roku znak PP.6220.1.10.2022 w sprawie zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie:  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 7 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 08/2022 z 7 listopada 2022 r. znak PP.6220.1.8.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 07.11.2022 r. do 21.11.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 7 listopada 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 08/2022 z 7 listopada 2022 r. znak PP.6220.1.8.2022 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 07.11.2022 r. do 21.11.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 11 października 2022 roku znak PP.6220.1.8.2022 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 20 września 2022 roku znak PP.6220.1.8.2022 w sprawie zawiadomienia stron, poprzez obwieszczenie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 3 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2022 z 2 sierpnia 2022 r. znak PP.6220.1.1.2022 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 3 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2022 z 2 sierpnia 2022 r. znak PP.6220.1.1.2022 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 19 lipca 2022 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 7 lipca 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 06/2021 z 7 lipca 2022 r. znak PP.6220.1.6.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 07.07.2022 r. do 21.07.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 7 lipca 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 06/2021 z 7 lipca 2022 r. znak PP.6220.1.6.2021 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik nr 1 - Obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 07.07.2022 r. do 21.07.2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 5 lipca 2022 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 czerwca 2022 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 9 maja 2022 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 4 maja 2022 roku znak PP.6220.1.1.2022 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o ponownym zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 27 kwietnia 2022 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036

Załącznik - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 12 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 14/2021 z 11 kwietnia 2022 r. znak PP.6220.1.14.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 12 kwietnia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 12 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 14/2021 z 11 kwietnia 2022 r. znak PP.6220.1.14.2021 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - Decyzja (udostępniona w dniach od 12 kwietnia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036

Załącznik nr 1 do pobrania - obwieszczenie

Załącznik nr 2 do pobrania - projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 1 kwietnia 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1" w Szczecinku
Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 21 marca 2022 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 18 marca 2022 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 28 lutego 2022 r. w sprawie zawiadomienia stron o ponownym zwróceniu się o zajęcie stanowiska/opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 28 lutego 2022 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (udział społeczeństwa)

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 28 lutego 2022 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zwróceniu się o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2022 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 24 lutego 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/2021 z 24 lutego 2022 r. znak PP.6220.1.15.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - decyzja (udostępniona w dniach od 24 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r.)

ROK 2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 25 listopada 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2021 z 24 listopada 2021 r. znak PP.6220.1.11.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - decyzja (udostępniona w dniach od 25 listopada 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z 29 października 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (udział społeczeństwa)

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z 29 października 2021 r. w sprawie zawiadomienia stron o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 października 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 09/2021 z 25.10.2021 r. znak PP.6220.1.9.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - decyzja (udostępniona w dniach od 25 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia  27.08.2021 r. o wydaniu postanowienia z dnia 27.08.2021 r. znak PP.6220.1.6.2021 w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 sierpnia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 05/2021 z 24.08.2021 r. znak PP.6220.1.5.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - decyzja (udostępniona w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 lipca 2021 r. o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 03/2021 z 12.07.2021 r. znak PP.6220.1.3.2021 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik nr 1 - obwieszczenie

Załącznik nr 2 - decyzja (udostępniona w dniach od 12 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2021 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2021 roku o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Trzesieka I" w Szczecinku oraz terenu „Pilska" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 kwietnia 2021 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

ROK 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10/2020 z 30.12.2020 r. znak PP.6220.1.10.2020 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2020 r. o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji z dnia 11 grudnia 2020 r. znak PP.6220.1.13.2020 dotyczącego umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 25 listopada 2020 r. o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu postanowienia z dnia 14.10.2020 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 13 października 2020 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 1/2020 z dnia 13.10.2020 r.

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2020 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinka z dnia 7 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2020 z 07.09.2020 r. znak PP.6220.1.1.2020 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 1 września 2020 r. o wezwaniu inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień i sprostowania podanych informacji w dokumentacji znak sprawy PP.6220.1.2.2020 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 lipca 2020 roku o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku oraz „Polna-1" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 17 lipca 2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 6 lipca 2020 r. o wniesieniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2020 z 16.06.2020 r. znak PP.6220.1.2.2020

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 3 lipca 2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 3 lipca 2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 25 czerwca 2020 r. o wydaniu postanowienia z dnia 24 czerwca 2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2020 z 16.06.2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 24 czerwca 2020 r. o wydaniu postanowienia z dnia 24 czerwca 2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2020 z 16.06.2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2020 z 16.06.2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2020 z 16.06.2020 r. znak PP.6220.1.2.2020 (zawiadomienie stron postępowania)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 18 maja 2020 r. o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 17 marca 2020 r. o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 05/2019 z 14.02.2020 r. znak PP.6220.1.5.2019 (podanie do publicznej wiadomości)

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 7 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  „Pilska" i „Trzesieka I" w Szczecinku

załącznik do pobrania
 

ROK 2019

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z 2 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 03/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. znak PP.6220.1.3.2019 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z 8 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. znak PP.6220.1.1.2019 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznika do pobrania
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 stycznia 2019 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4" w Szczecinku oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

załącznik do pobrania
 

ROK 2018

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4" w Szczecinku oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 19 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 listopada 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

załącznik do pobrania
 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 7 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 1 października 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: „Cieślaka-Sikorskiego", „Kilińskiego" i „Narutowicza I"ƒ w Szczecinku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „28 Lutego I-A" oraz „Trzesieka I" w Szczecinkuƒƒ

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" i "Koszalińska-1" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 sierpnia 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 10 lipca 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 7 maja 2018 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa” w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 24 kwietnia 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 27 marca 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 27 marca 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 26 lutego 2018 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (planu miejscowego "Szczecińska IV")

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 6 lutego 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

załącznik do pobrania

 

ROK 2017

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 18 grudnia 2017 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa (planu miejscowego "Kaszubska-II" i planu miejscowego "Koszalińska-3")

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 13/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 12/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 października 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu tymczasowej wytwórni mas bitumicznych na terenie planowanego węzła Szczecinek Śródmieście drogi S11, na terenie działki nr 4/4 w obrębie 0014 w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 10 lipca 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 20 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2017 (zawiadomienie stron postępowania)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 20 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2017 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 31 maja 2017 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 15 maja 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 kwietnia 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2017 r.

załączniki do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 28 marca 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 31 stycznia 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 17 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 20/2016 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 5 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2016 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

 

ROK 2016


 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 12 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 18/2016 (podanie do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 12 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 18/2016 (zawiadomienie stron postępowania)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 5 grudnia 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 22 listopada 2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 21 listopada 2016 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 6 lipca 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 maja 2016 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 4 kwietnia 2016 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 30 marca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2016 (podanie informacji do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

 

ROK 2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 4 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2015 (podanie informacji do publicznej wiadomości)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 4 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2015 (zawiadomienie stron)

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 4 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 8/2015

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 stycznia 2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 7 stycznia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 24 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 listopada 2015 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 9 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 15 października 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 września 2015 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 10 lipca 2015 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 maja 2015 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 30 kwietnia 2015  o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 30 marca 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 18 marca 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 2 lutego 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 13 stycznia 2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 7 stycznia 2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do pobrania

 

ROK 2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 grudnia 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu "Raciborki"

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 grudnia 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu "Raciborki"

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 listopada 2014 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu "Raciborki" oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa z dnia 30 października 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2014 r. dotyczące zwrócenia się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu "Raciborki"

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu "Raciborki"

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 września 2014 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa z dnia 9 września 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 sierpnia 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2014 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa z dnia 12 czerwca 2014 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa z dnia 12 maja 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 kwietnia 2014 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa z dnia 7 kwietnia 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 lutego 2014 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 7 stycznia 2014 r.

załącznik do pobrania 
 

 

ROK 2013

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 2 grudnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 18 listopada 2013 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa z dnia 23 września 2013 r.

załącznik do pobrania

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa z dnia 12 sierpnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
 

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 sierpnia 2013 r.

załącznik do pobrania