Distinguished Residents

Badge of Honor Earned for the City Szczecinek

Chodoruk Julian

Kopacz Bronisław

Lewański Antoni

Jakubiec Andrzej

Siostra Maria Gizela Maculewicz

Irena Żejmo

Urban Brunon

Baniewicz Zenona

O. Leśniak Eugeniusz

Musiał Jerzy

Gasiul Jerzy

Osiński Winand

Zawada Ryszard

Gusowska Agnieszka

Krotkiewicz Jerzy

Adaszyński Zygmunt

Rodzik Edward

Targosz Andrzej

Gańska Zofia

Wacław Żebrowski

Jackiewicz Stanisław

Jackiewicz Monika

Błaszczak Tadeusz

Honorary Cityzenship

Corrie Elzakkers - Bergen op Zoom, Netherlands

Ferdynand Cuvellier -  Noyelles sous Lens, France

Herve Janiszewski -  Noyelles sous Lens,  France

Jean Cattant - Rambervillers, France

Ks. Zbigniew Regliński

Wiktor Żyzdryń

Badge of Honor "For the City of Merit"

Czajkowski Tadeusz

Iwaszkiewicz Tadeusz

Popko Władysław

Przelicki Aleksander

Matwijowski Adam

Zakrzewski Stanisław

Kolbowski Zygmunt

Umiastowska Henryka

Michalski Marian

Kwiatkowski Jan

Boniek Andrzej

Lazurko Władysław

Szokalski Roman

Herman Witold

Złocki Mikołaj

Donejko Halina

Bykowska Filomena

Forbot Leokadia

Otulak Aleksander

Kuchniak Feliks

Polkowski Stanisław

Jakubiec Jarosław

Fabiszak Izydor

Małysz Stanisław

Bielicka Stefania -

Bzynrek Franciszek

Białowiejski Tomasz

Słoma Karol

Rapiejko Teresa

Gaj Stanisława

Kot Maria

Orciuch Marian

Kaliszewska Genowefa

Wieteska Marian

Słomian Ludwika

Golan Edward

Sypiański Lech

Balcerzak Stanisław

Kaczorowski Bolesław

Baner Jerzy

Dąbrowska Tatiana

Dębski Stefan

Bondarewicz Bernard

Mazurkiewicz Jan

Czaja Tadeusz

Rak Henryk

Orłowski Sylwester

Kubiak Karol

Kamola Bogdan

Michałowska Stanisława

Giza Zbigniew

Małecka Danuta

Michalczyszyn Józef

Pietrów Dymitr

Stankiewicz Józef

Kuszmar Michał

Wąsik Tadeusz

Wdowiak Jan

Stakuć Piotr

Paczek Bronisław

Kobylarz Marcin

Żelaznowski Alfred

Grancz Elżbieta

Urbanek Bogdan

Modrzejewski Zdzisław

Siebert Zdzisław

Waligóra Wojciech

Wiech Henryk

Cisek Eugeniusz

Bykowski Henryk

Rygielski Józef

Zuka Aleksander

Kroker Maria

Obłamski Anatol

Lenckowski Kazimierz

Bruderek Ryszard

Czekałowski Leopold

Sienkiewicz Leon

Gogol-Dacewicz Daniela

Kania Władysław

Kania Kazimierz

Witkowska Halina

Paton Danuta

Rojewski Julian

Kozłowski Władysław

Radeberg Władysława

Magiera Elżbieta

Wyszatycka Wanda

Reszczyńska Irena

Kuźnicki Eugeniusz

Przybyłowicz Barbara

Szczęśniak Eugenia

Radzymińska Marianna

Papierska Irena

Kwiatkowska Leokadia

Dobiańska Marianna

Kancka Elżbieta

Bogdańska Janina

Szpernalowski Eligiusz

Mozolewski Czesław

Naja Zdzisław

Bobkowska Walentyna

Jażdżewski Piotr

Kuźniecki Robert

Miętki Stefan

Dybalski Józef

Pietraszkiewicz Ryszard

Bereszyński Bogdan

Tchórzewski Antoni

Gałązka Kazimierz

Ostrowski Tadeusz

Kozera Edward

Marciniak Maria

Ludwiczak Zbigniew

Kryszczyński Adam

Sakrajda Józef

Kacprzak Jan

Maciejewska Longina

Rygielska Janina

CSI „Słowianka”

Lasak Andrzej

Żychliński Zygmunt

Kowalczyk Józef

Górna Aleksandra

Cuvellier Ferdynand

Zimny Edward

Tomczak Tadeusz

Bondar Grigorij

Małachowski Kazimierz

Ecker Ryszard

Gliniecki Stanisław

Krzak Stanisław

Kubsh Hilary

Wołoszyn Bohdan

Skinder Zofia

Petrow Włodzimierz

Janczi Zdzisław

Piotrowski Juliusz

Bińczyk Edmund

Maciejewski Jerzy

Jarmoliński Jan

Pomorski Jan

Nowak Bogusław 

Orłowska Anna

Sznurerowicz Kazimierz

Ortman Jan

Marks Jadwiga

Zadan Henryk

Relski Wacław

Przeradzki Tadeusz

Maciejewski Teodor

Klisz Stanisław

Witkowska Halina

Malinowski Kazimierz

Giedrys Adam

Gomoliński Jerzy

Gładkowski Witold

Matysiak Halina

Morgisz Lucyna

Wójcik Romualda

Jóźwiak Czesława

Kordowski Andrzej

Heilig Joanna

Stakuć Regina

Szadokierski Leopold

Wojtasik Krystyna

Freitag Jolanta

Mikliński Teodor

Mikołajczyk Aleksandra

Ossowska Aurelia

Ziętara Danuta

Makowski Rajmund

Kozłowska Barbara

Doroszewska Maria

Starzecka Zofia

Ada Bartkiewicz

Eulalia Adamczyk

Danuta Filip

Helena Janczi

Dolecki Eugeniusz

Glasa Jerzy

Szymańska Stanisława

Klisz Ludgarda

Ilkiewicz Grażyna

Malczyk Emilia

Kuczyńska Stefania

Nowak Piotr

Dąbrowski Jerzy

Margol Kazimierz

Szerszuń Paweł

Smolis Józefa

Onyszko Helena

Chyl Mikołaj

Baranowska Waleria

Urban Władysław

Butoka Irena

Jaracz Czesława

Karpa Maria

Maciejewska Joanna

Krzyżanowska Małgorzata

Tryścień Stanisław

Budejko Teresa

Stańczyk Stefania

Dobiańska Teresa

Kowalik Edward

Kamala Teresa

Dziurdź Irena

Falkowska Danuta

Kania Teresa

Wiśniewska Krystyna

Czudowska Helena

Łoś Jadwiga

Zwierzewicz Jadwiga

Bielicki Stanisław

Medal of the 700th Anniversary of the City

Szczecinka Curry Elzakkers – Netherlands

Siegfried Raddatz – Germany

Adamski Wiesław

Szycko Paweł

Bauer Jerzy

Ks. Targosz Andrzej

Bereszyński Bogdan

Trojanek Bogdan

Bruderek Ryszard

Troinski Antoni

Chmielewski Łukasz

Wyszomirski Adam

Gawroński Zbigniew

Zawada Ryszard

Góra Jarmila

Zakrzewska-Dudek Jolanta

Górna Aleksandra

Graczkowski Longin

Kowalczyk-Kontowska Jadwiga

Krotkiewicz Jerzy

Kwiatek Roman

O. Leśniak Eugeniusz

Ludwiczak Zbigniew

Margol Kazimierz

Markanicz Ireneusz

Misiakowski Józef

Pawelski Leszek

Reszke Janusz