Lokalna baza firm

Lokalna Baza Firm jest spisem przedsiębiorstw działającym w Mieście Szczecinek i Powiecie Szczecineckim. Baza powstała w celu umożliwienia szybkiego znalezienia firmy, z którą potencjalni kontrahenci chcieliby podjąć współpracę. Wpis do Lokalnej Bazy Firm jest dobrowolny i odbywa się na podstawie danych zawartych w ankiecie, która dostępna jest obok. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: p.pienkos@um.szczecinek.pl. Baza aktualizowana będzie co tydzień. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Przemysławem Pieńkosem, tel.: 94 3714083.

Produkcja metali i gotowych wyrobów z metali
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i pozost. urządzeń
Produkcja osprzętu elektroinstalacyjngo
Produkcja mebli i wyrobów z drewna oraz korka
Budownictwo - instalacje elektr.,wod.-kanal.,gazowe i klimatyzacyjne
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Budownictwo - roboty wykończeniowe, konsturkcje dachowe
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Handel hurtowy maszyn, urzadzeń i dodatkowego wyposażenia
Usługi naprawy sprzętu komputerowego, gospodarstwa domowego
Handel detaliczny artykułami przemysłowymi, komputerowymi i elektroniką
Działaność finansowa i ubezpieczeniowa
Produkcja mebli i wyrobów z drewna oraz korka
Budownictwo - wznoszenie budynków
Przetwórstwo przemysłowe
Produkcja metali i gotowych wyrobów z metali
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i innymi
Budownictwo - instalacje elektr.,wod.-kanal.,gazowe i klimatyzacyjne
Handel hurtowy art..odzieżowymi, tekstyliami, użytku domowego
Produkcja mebli i wyrobów z drewna oraz korka
Handel detaliczny artykułami przemysłowymi, komputerowymi i elektroniką
Usługi w zakresie sprzątania i zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Ekologiczne uprawy zbóż i warzyw
Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i pozost. urządzeń
Handel hurtowy maszyn, urzadzeń i dodatkowego wyposażenia
Budownictwo - instalacje elektr.,wod.-kanal.,gazowe i klimatyzacyjne
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja sprzetu instalacyjnego. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Działalność księgowa, podatkowa i prawna
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadry i płace, badanie sprawozdań finansowych
Budownictwo - instalacje elektr.,wod.-kanal.,gazowe i klimatyzacyjne
Transport drogowy, osobowy i gospodarka magazynowa
Produkcja mebli i wyrobów z drewna oraz korka
Wykonujemy meble z płyt meblowych
ikona plusu
Zgłos firmę 15.55 KB
ikona galerii