Działalność wydawnicza, produkcja filmów, nagrań, telekomunikacja i informatyka