Transport drogowy, osobowy i gospodarka magazynowa