Handel hurtowy pozostały: paliwa, metale, rudy, drewno, mat.budowlane itp.