Zagospodarowanie przestrzenne

ROK 2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 17 lipca 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska V” w Szczecinku

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz wniosku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 17 lipca 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa” w Szczecinku

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz wniosku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 lipca 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz wniosku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 11 lipca 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku

  1. Obwieszczenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 4 lipca 2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

  1. Ogłoszenie
  2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 5 marca 2024 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku - tekst
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku - rysunek
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego „Pilska-4” w Szczecinku

ROK 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Formularz wniosku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „S11-Leśna” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Formularz wniosku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Szczecinek

1/ Obwieszczenie

2/ Formularz wniosku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 października 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa III" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Parkowa III” w Szczecinku - załącznik graficzny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 3 października 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - tekst uchwały

3. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik 2A do uchwały

4. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik 2B do uchwały

5. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - mapa nr 1 do tekstu uchwały

6. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - mapa nr 2 do tekstu uchwały

7. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - mapa nr 3 do tekstu uchwały

8. Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 sierpnia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku - uchwała

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku - rysunek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 lipca 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu miejscowego „28 Lutego III” w Szczecinku - do wyłożenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2023 roku o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2" w Szczecinku i zmianie innych terminów związanych z tym wyłożeniem
1. Obwieszczenie
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szkolna-2" w Szczecinku - uchwała
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szkolna-2" w Szczecinku - rysunek planu
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szkolna-2" w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka" w Szczecinku
1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marcelin-1" w Szczecinku - uchwała

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marcelin-1" w Szczecinku - załącznik do uchwały (rysunek planu)

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w Szczecinku

3. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego „Kilińskiego-2” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 3 kwietnia 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 lutego 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku - załącznik graficzny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 lutego 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska” w Szczecinku

3. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego „Kołobrzeska” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 lutego 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa" w Szczecinku

1/ Obwieszczenie

2/ Projekt planu miejscowego "Mysia Wyspa" - rysunek

3/ Projekt planu miejscowego "Mysia Wyspa" - uchwała

4/ Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku

3. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku

ROK 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska” w Szczecinku - załącznik graficzny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w Szczecinku - załącznik graficzny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w Szczecinku - załącznik graficzny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku - tekst

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 września 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 września 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 18 lipca 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku - tekst

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku - tekst

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 czerwca 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku - tekst

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 kwietnia 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5" w Szczecinku - tekst

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-4" oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaszubska-II" w Szczecinek

Załącznik do pobrania - obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 stycznia 2022 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego „Limanowskiego-1” w Szczecinku - tekst

3. Projekt planu miejscowego „Limanowskiego-1” w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego „Limanowskiego-1” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 stycznia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Kołobrzeska” w Szczecinku

ROK 2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu miejscowego „Matejki” w Szczecinku

3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu miejscowego „Matejki” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 listopada 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Mysia Wyspa” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 listopada 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Lipowa” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 lipca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Polna-5” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 lipca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Narutowicza V” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 lipca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Narutowicza II” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 kwietnia 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku - tekst

3. Projekt planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 marca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 marca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Pilska” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt zmiany planu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Trzesieka I” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt zmiany planu

ROK 2020
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Trzesieka II” w Szczecinku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Raciborki” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku - tekst

3. Projekt planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku - rysunek planu

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Limanowskiego-1" i zmiany „Parkowa II” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Limanowskiego-1” w Szczecinku

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego : obszaru  „Koszalińska-1” oraz "Polna-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie dot. projektu zmiany planu miejscowego „Polna-1” w Szczecinku

2. Projekt zmiany planu miejscowego „Polna-1” w Szczecinku

3. Obwieszczenie dot. projektu zmiany planu miejscowego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

4. Projekt zmiany planu miejscowego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu miejscowego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 7 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  „Pilska" i „Trzesieka I" w Szczecinku

załącznik do pobrania
 

ROK 2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Załącznik graficzny dotyczący planu miejscowego „Pilska-4” w Szczecinku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Świątki IV" i zmiany „Koszalińska-1" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Świątki IV” w Szczecinku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu miejscowego - tekst

ROK 2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

5. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 1

6. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2

7. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 3

8. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 4

9. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

1. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek 1a

4. Projekt planu miejscowego - rysunek 1b

5. Projekt planu miejscowego - rysunek 1c

6. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt zmiany planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku

1. Obwieszczenie

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28  Lutego I-A” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza I” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt zmiany planu miejscowego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt planu miejscowego - tekst

3. Projekt planu miejscowego - rysunek

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Projekt zmiany planu „28 Lutego III” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Marcelin-1", „Raciborki", zmiana „Kilińskiego" i zmiana „Cieślaka-Sikorskiego”

1. Obwieszczenie Burmistrza

2. Załącznik graficzny planu miejscowego „Marcelin-1” w Szczecinku

3. Załącznik graficzny planu miejscowego „Raciborki” w Szczecinku

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnowa" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ projekt uchwały

3/ rysunek planu

4/ prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia : 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Koszalińska-1" w Szczecinku
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-2" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiatraczna" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ projekt uchwały

3/ rysunek planu

4/ prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świątki III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ załącznik graficzny

 

ROK 2017

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska IV" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ projekt uchwały

3/ rysunek planu

4/ prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Sosnowa" w Szczecinku

Załącznik do pobrania (obwieszczenie wraz z mapą przedstawiającą granice obszaru objętego planem)

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"28 Lutego I-A" w Szczecinku

Załącznik do pobrania (obwieszczenie wraz z mapą przedstawiającą granice obszaru objętego planem)

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaszubska II" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ projekt uchwały

3/ rysunek planu - obszar Nr 1

4/ rysunek planu - obszar Nr 2

5/ prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska-3" w Szczecinku

Załączniki do pobrania :

1/ obwieszczenie

2/ projekt uchwały

3/ rysunek planu - zał 1A

4/ rysunek planu - zał 1B

5/ prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii Krajowej-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt planu

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania :

- obwieszczenie

- załącznik graficzny (plan "SZCZECIŃSKA IV")

- załącznik graficzny (plan "WIATRACZNA")

- załącznik do pobrania (plan "TRZESIEKA I")

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśna-Żwirownia" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Kaszubska-II" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Armii Krajowej-1" w Szczecinku

- obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parkowa" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

 

ROK 2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśna-Żwirownia" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska-3" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny nr 1 do uchwały

- załącznik graficzny nr 2 do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska 3" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kilińskiego" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

-obwieszczenie

-projekt uchwały

-prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza IV" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- tekst studium

- mapa nr 1 do tekstu studium

- mapa nr 2 do tekstu studium

- plansza uwarunkowań  (zał. nr 2a)

- plansza kierunków (zał. nr 2b)

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-4" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do uchwały (do pobrania)

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-2" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Szczecińska III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- uzasadnienie

- prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

 

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza IV" w Szczecinku

załącznik do pobrania

załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachód III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Armii Krajowej - 1 W Szczecinku

załącznik do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinka o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka z dnia 7 stycznia 2015

załącznik do pobrania - tekst ogłoszenia

załącznik graficzny I do pobrania

załącznik graficzny nr II do pobrania

załącznik graficzny nr III do pobrania 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachód III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-2" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świątki II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matejki" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ordona-Mickiewicza I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka II" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny nr 1 do pobrania

Załącznik graficzny nr 2 do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARKOWA I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-2" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaszubska-I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szkolna" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kaszubska-I" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego 1” w Szczecinku

załącznik do pobrania

 

 

 

 

 

 

Archiwum ogłoszeń znajduje się na starej stronie internetowej miasta:

http://www.test.um.szczecinek.pl/