Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP

Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków
22-07-2024 Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową remonterem ciśnieniowym 30-07-2024
15-07-2024 Budowa ścieżki edukacyjnej pod nazwą „EKO ZAKĄTEK" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku 19-07-2024
15-07-2024 Wykonanie „Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2025-2032”, wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 26-07-2024
12-07-2024 Budowa „Ścieżki edukacyjnej - zielone klasy" przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku 19-07-2024
11-07-2024 Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2024 roku 18-07-2024
03-07-2024 Budowa „Ścieżki edukacyjnej – zielone klasy” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku 09-07-2024
03-07-2024 Budowa ścieżki edukacyjnej pod nazwą „EKO ZAKĄTEK" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku 09-07-2024
24-06-2024 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Pileckiego w Szczecinku 02-07-2024
11-06-2024 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego skrzyżowania ul. Szczecińskiej – ul. Gdańskiej – ul. Miłej w Szczecinku 19-06-2024
06-06-2024 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Pileckiego w Szczecinku 14-06-2024
09-05-2024 Wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentu: „Strategia Terytorialna Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego do 2030 r.”, wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 24-05-2024
25-03-2024 Dostawa loco Szczecinek narybku w roku 2024 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo) 17-04-2024
21-03-2024 Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie m. Szczecinek w 2024 r. 28-03-2024
08-01-2024 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa budowy drogi – ulicy Modrzewiowej w Szczecinku 22-01-2024

Archiwum zamówień publicznych: