Zainwestuj w Szczecinku!

Szczecinek – inwestuj z głową!

Szczecinek to nie tylko turystyczna atrakcja Pojezierza Drawskiego, ale również jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Konsekwentnie realizowana koncepcja rozwoju gospodarczego, imponująca ilość infrastrukturalnych inwestycji, dogodne położenie komunikacyjne oraz fakt, że Szczecinek jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w regionie, czynią go także niezwykle atrakcyjnym terenem pod przemysłowe inwestycje.

Nasze miasto jest otwarte i przyjazne dla potencjalnych inwestorów, którzy zawsze mogą tu liczyć na profesjonalną obsługę i atrakcyjny system preferencji podatkowych.

To właśnie z myślą o nich oddano do użytku 53 ha gruntów inwestycyjnych, wchodzących w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar ten posiada w pełni uregulowany status prawny.

[ckeditor_pg_embed:1578]

Został też kompleksowo wyposażony w sieć wodno-kanalizacyjną, przyłącza energetyczne oraz znakomicie przygotowane drogi dojazdowe. Miasto konsekwentnie podnosi również poziom życia mieszkańców, zapewniając im wysokie standardy opieki zdrowotnej, atrakcyjną ofertę usług rekreacyjno-sportowych, skorelowaną z potrzebami lokalnego rynku pracy sieć szkolnictwa oraz łatwy dostęp do instytucji kultury. Jesteśmy doskonale przygotowani na odważne, inwestycyjne wyzwania, a co najważniejsze, posiadamy niezbędny potencjał do ich skutecznej realizacji.

[ckeditor_pg_embed:1579][ckeditor_pg_embed:1616]
inf. Tomasz Czuk, fot. Marcin Wilk