Zamówienia publiczne prowadzone w trybie ustawy PZP

Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa zamówienia Termin składania ofert/wniosków
10-07-2024 Rekultywacja jeziora Trzesiecko w 2024 roku 18-07-2024
26-06-2024 Modernizacja dachu Ratusza – budynek A 11-07-2024
25-06-2024 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta w Szczecinku 03-07-2024
20-06-2024 Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej 05-07-2024
19-06-2024 Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku 16-07-2024
18-06-2024 Usługa oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. - zamówienie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki 24-06-2024
13-06-2024 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta w Szczecinku 24-06-2024
20-05-2024 Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku 04-06-2024
13-05-2024 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku 28-05-2024
09-05-2024 Modernizacja dachu Ratusza – budynek A 24-05-2024
26-04-2024 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r. 09-05-2024
11-04-2024 Dostępna przestrzeń publiczna (Plac zabaw ul. Wyszyńskiego) 19-04-2024
04-04-2024 Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski) 19-04-2024
28-03-2024 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic będących w eksploatacji Miasta Szczecinek 05-04-2024
11-03-2024 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok 12-04-2024
21-02-2024 Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku 13-03-2024
09-02-2024 Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku 21-02-2024
30-01-2024 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Szczecinek 14-02-2024
24-01-2024 Remont dróg nieutwardzonych na terenie Miasta Szczecinek w 2024 r. 08-02-2024
15-01-2024 Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek w 2024 r. 20-12-2023
09-01-2024 Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w okresie do 31.01.2025 r. 24-01-2024
02-01-2024 Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku 17-01-2024

Archiwum zamówień publicznych: