Kto może korzystać z programu?

Do zabiegów zostaną zakwalifikowani mieszkańcy Szczecinka, którzy przekroczyli 65. rok życia, zostali przebadani i uzyskali skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda, traumatolog, specjalista rehabilitacji). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli pacjent nie zostanie zarejestrowany w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia skierowania. Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub mają zaplanowane świadczenia w ciągu najbliższego miesiąca.

Każdy z zakwalifikowanych pacjentów (na podstawie skierowania od lekarza) otrzyma łącznie 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego, składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapii. Dostępność do świadczeń finansowanych w ramach programu powinna być zapewniona przez realizatorów programu przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00.

Realizatorzy programu dysponują odpowiednim sprzętem i wyposażeniem rehabilitacyjnym oraz wykwalifikowanym personelem fizjoterapeutycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają gwarancję wykonania wysokiej jakości świadczeń rehabilitacyjnych potwierdzoną certyfikatem jakości.

Cena jednostkowa brutto za 10-dniowy cykl zabiegów składający się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych wynosi około 300,00 zł na jednego pacjenta.

Zakres świadczenia w ramach programu dla pojedynczego pacjenta obejmuje:  

  1. cykl 10-dniowy zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapeutycznych,
  2. prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu, oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji,
  3. przeprowadzenie ankiety zadowolenia z wykonanych zabiegów przez uczestników programu,
  4. przeprowadzenie testów aktywności ruchowej, przed i po wykonanym cyklu zabiegów.

Program w całości finansowany jest z budżetu Miasta Szczecinek.