Kto może skorzystać z Programu?

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  1. Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej kobieta ma szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).
  2. Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności).
  3. Pary są mieszkańcami Szczecinka od 1 stycznia 2016 r. i w dniu kwalifikacji.
  4. Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniami nowotworowymi w celu zachowania płodności – mrożenie gamet lub zarodków.
  5. Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary przez Realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).
  6. W ośrodku Realizatora Programu wymagane będzie złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej działalności medycznej.
  7. Wymagane będzie złożenie w Urzędzie Miasta Szczecinek wniosku kierującego do Programu wystawionego przez ośrodek Realizatora Programu. Wniosek będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd Miasta Szczecinek.

Uczestnikom Programu przysługuje możliwość trzykrotnego dofinansowania w wysokości 5 000 zł nie więcej jednak niż 80% kosztów do każdego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie.

Procedury, do których zostali zakwalifikowani uczestnicy Programu, sumują się: każdej zakwalifikowanej parze przysługuje dofinansowanie do łącznie trzech procedur niezależnie od zastosowanej metody
i nigdy więcej niż trzech pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne (nie zakończyły się ciążą kliniczną potwierdzoną echem serca płodu w drodze badania ultrasonograficznego).

Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy w wysokości do 5 000 zł nie więcej jednak niż 80% kosztów. Koszt ewentualnych kolejnych prób (powyżej trzech) przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka ponoszony jest przez pacjentów.
Uczestnikom Programu przysługuje prawo rezygnacji z Programu na każdym jego etapie.