Inwestycje Celu Publicznego

ROK 2024

Zawiadomienie z 28 marca 2024 r. znak PP.6733.1.1.2024 stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2024 z dnia 28.03.2024 r. znak PP.6733.1.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym w osłonie rury OPTO, na działkach ewidencyjnych nr: 83/8, 83/9 w obrębie 0028, 43/13, 43/14, 43/16, 29 w obrębie 0005, 330/2, 1/2, 2/1 w obrębie 0007 w Szczecinku, w celu przyłączenia do krajowego systemu energetycznego farmy fotowoltaicznej „Trzesieka 037”

Załącznik do pobrania - zawiadomienie

Zawiadomienie z 5 marca 2024 r. znak PP.6733.1.1.2024 stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym w osłonie rury OPTO, na działkach ewidencyjnych nr: 83/8, 83/9 w obrębie 0028, 43/13, 43/14, 43/16, 29 w obrębie 0005, 330/2, 1/2, 2/1 w obrębie 0007 w Szczecinku, w celu przyłączenia do krajowego systemu energetycznego farmy fotowoltaicznej „Trzesieka 037” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z wydanymi w toku postępowania postanowieniami (uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 53 ust. 4 i ust. 5e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Załącznik do pobrania - zawiadomienie

Zawiadomienie z 8 lutego 2024 r. znak PP.6733.1.1.2024 stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym w osłonie rury OPTO, na działkach ewidencyjnych nr: 83/8, 83/9 w obrębie 0028, 43/13, 43/14, 43/16, 29 w obrębie 0005, 330/2, 1/2, 2/1 w obrębie 0007  w Szczecinku, w celu przyłączenia do krajowego systemu energetycznego farmy fotowoltaicznej „Trzesieka 037”

Załącznik do pobrania

ROK 2022

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 12 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 02/2021 z dnia 12.04.2022 r. znak PP.6733.1.2.2021 dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 15kV, na działkach ewidencyjnych nr : 5/30, 5/60, 2/1, 3, 1/2, 330/2, 330/1 w obrębie 0007 oraz 29 w obrębie 0005 w rejonie ulic : Koszalińskiej i Kołobrzeskiej w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 16 lutego 2022 roku o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 15kV, na działkach ewidencyjnych nr : 5/30, 5/60, 2/1, 3, 1/2, 330/2, 330/1 w obrębie 0007 oraz 29 w obrębie 0005 w rejonie ulic : Koszalińskiej i Kołobrzeskiej w Szczecinku

Załącznik do pobrania

ROK 2021

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 15 czerwca 2021 roku o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla zasilenia kompleksu farm fotowoltaicznych na działce ewid. nr 216/36 obręb Marcelin, gm. Szczecinek, realizowanej  na działce ewid. nr 29 obręb 0016 Szczecinek

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 12 maja 2021 roku o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla zasilenia kompleksu farm fotowoltaicznych na działce ewid. nr 216/36 obręb Marcelin, gm. Szczecinek, realizowanej  na działce ewid. nr 29 obręb 0016 Szczecinek

Załącznik do pobrania

ROK 2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 marca 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 01/2019 z dnia 6 marca 2019 roku znak: PP.6733.1.1.2019 dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c PE de 63, na działkach ewidencyjnych nr :  2, 3, 4/9 w obrębie 0007 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu ś/c PE de 63, na działkach ewidencyjnych nr :  2, 3, 4/9 w obrębie 0007 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku

załącznik do pobrania

ROK 2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 0,5 MPa na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, na działkach ewidencyjnych nr :  1/10, 1/70, 79/29 obręb geodezyjny nr 0006 przy ul. Żurawiej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej, na działkach ewidencyjnych nr :  1/10, 1/70, 79/29 obręb geodezyjny nr 0006 przy ul. Żurawiej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 14 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej na działkach ewidencyjnych nr: 466/1, 466/2, 465/2 w obrębie 0007, przy ul. Karlińskiej i Kołobrzeskiej w Szczecinku.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 17 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, na działkach ewidencyjnych nr :  466/1, 466/2, 465/2 obręb geodezyjny nr 0007 przy ul. Karlińskiej i Kołobrzeskiej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 13 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej, na działce ewidencyjnej nr 1/70 w obrębie geodezyjnym nr 0006 przy ul. Żurawiej  w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 27 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej, na działce ewidencyjnej nr 1/70 w obrębie geodezyjnym nr 0006 przy ul. Żurawiej  w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w układzie tłocznym, na działce ewidencyjnej nr 94 w obrębie geodezyjnym nr 0022 przy ul. Sosnowej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka z dnia 9 maja 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w układzie tłocznym na terenie działki nr 94 w obrębie 0022 przy ul. Sosnowej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej przy ul. Sójczej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej przy ul. Sójczej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 sierpnia 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 sierpnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 grudnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej 15/0, 4 kV

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2013

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2013 r.

załącznik do pobrania