Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomości położone przy ulicach : Szczecińskiej, Słowiańskiej, Pułaskiego, Kościuszki, Gen. W. Sikorskiego.

Szczecinek, dnia 15.05.2024 r. 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

  1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 138 o pow. 665 m2  w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej,

- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej,

   2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący : 

- działkę nr 175 o pow. 43 m2 w obrębie 07 przy ul. Pułaskiego,

- działkę nr 156/8 o pow. 193 m2 w obrębie 12 przy ul. Kościuszki wraz z udziałem do ½ części w działce nr 156/16 o pow.  46 m2 w obrębie 12 przy ul. Kościuszki,

- działkę nr 208 o pow. 37 m2 w obrębie 20 przy ul. Gen. W. Sikorskiego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 26 czerwca 2024 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni

  tj: od 15 maja 2024 r.  do 05 czerwca 2024 r.

Pełna treść wykazu znajduje się w poniższym załączniku.

Termin umieszczenia ogłoszenia:
15-05-2024 - 15-05-2084