Zawiadomienie, protokół - nieruchomości przeznaczone do komunalizacji