Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicach : Derdowskiego, Kołobrzeskiej, Kaszubskiej, Słowiańskiej, Modrzewiowej, Jodłowej, Wichrowe Wzgórze, Świętej Rozalii, Słonecznej, Bukowej, Toruńskiej.

Szczecinek, dnia 17.02.2023 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.    sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 72/19 o pow. 2037  m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,

- działkę nr 5/69 o pow. 1108 m2 w obrębie 07 przy ul. Kołobrzeskiej,

- działki nr : 100/18 i 100/19 o łącznej pow. 861 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej,

- działkę nr 454/2 o pow. 1307 m2 w obrębie 18 przy ul. Modrzewiowej,

- działki nr : 376/1 i 376/2 o łącznej pow. 1354 m2 w obrębie 18 przy ul. Jodłowej,

- działkę nr 1/149 o pow. 829  m2 w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej,

- działkę nr 111/11 o pow. 2810  m2 w obrębie 28 przy ul. Wichrowe Wzgórze,

2.    sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działki nr : 501/1, 501/3, 504/1, 517/1 o łącznej pow. 1027 m2 w obrębie 07 przy ul. Świętej Rozalii,

- działkę nr 100/17 o pow. 191  m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 112/6 o pow. 383  m2 w obrębie 12 przy ul. Słonecznej,

- działkę nr 434/3 o pow. 792  m2 w obrębie 18 przy ul. Bukowej,

- działkę nr 371/4 o pow. 51  m2 w obrębie 20 przy ul. Toruńskiej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 31 marca 2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj: od  17 lutego 2023 r.  do 10 marca 2023 r.

Załączniki:
Termin umieszczenia ogłoszenia:
17-02-2023 - 17-02-2025