Municipal Companies

 • Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku - Self-government Agency for Promotion and Culture

Address:
Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel.: 94 712 83 02
e-mail: sapik@sapik.pl
www.sapik.pl
Director: Mr Kamil Klimek

 •  Muzeum Regionalne w Szczecinku Regional Museum in Szczecinek

Address:
Szkolna 1
78-400 Szczecinek
tel. 94 374 09 77
e-mail: szczecinekmuz@pro.onet.pl
www.muzeum.szczecinek.pl
Director: Mr Ireneusz Markanicz

 • Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku - Municipal Center of Shared Services

Address:
1-go Maja 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 299 20
fax: 94 37 299 29
e-mail: kcuw@szczecinek.pl
http://kcuw.szczecinek.pl/
Director: Mr Tomasz Czuk

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku - Municipal Center of Social Welfare

Address:
Wiejska 4
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 80 00
fax: 94 372 80 02
e-mail: mops@szczecinek.net.pl
www.mops.szczecinek.pl
Director:  Mrs Marta Niewczas

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku Sports Center in Szczecinek

Address:
Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 10 91, 372 10 92
fax: 94 374 34 02
e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
www.osir.szczecinek.pl
Director: Mr Szymon Bibik

 • Straż Miejska w Szczecinku - Municipal Police

Address:
Karlińska 15
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 46 09
tel./ fax: 94 374 05 44
www.sm.szczecinek.pl
Commander: Mr Grzegorz Grondys

 • AQUA-TUR Sp. z o. o. - Municipal swimming pool

Address:
 Szczecińska 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 96 28
fax: 94 372 96 27
e-mail: biuro@ basen.szczecinek.pl
www.basen.szczecinek.pl

Management:
Mrs Beata Bracka – Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mr Leszek Seheńczuk
 2. Mr Władysław Mietlicki
 3. Mr Tomasz Merk

 • Komunikacja Miejska Sp. z o. o. - Municipal Public Transport

Address:
Cieślaka 4
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 35 73
fax: 94 374 35 86
e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl
www.km.szczecinek.pl

Management:
Mr Tomasz Merk – Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mrs Janina Wawrzyniak
 2. Mr Mirosław Wacławski
 3. Mr Andrzej Zdanowicz

 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. - Municipal Thermal Energetics

Address:
Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 38 66
fax: 94 374 12 73
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
www.mec-szczecinek.com.pl

Management:
Mr Marek Szabałowski – Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mr Tomasz Merk
 2. Mr Władysław Mietlicki
 3. Mrs Izabela Suproń

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - Municipal Waste Management Company

Address:
Cieślaka 6c
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 98 70
fax: 94 374 98 79
e-mail: sekretariat@pgk.szczecinek.pl
www.pgk.szczecinek.pl

Management:
Mr Radosław Żmuda-Trzebiatowski – Chairman of the Board
Mr Wojciech Litorowicz - Vice Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mr Leszek Seheńczuk
 2. Mr Robert Mietlicki
 3. Mrs Olga Gasiul
 4. Mr Andrzej Szyszka
 5. Mr Ireneusz Urbaniak

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - Water and sewage system Management Company

Address:
Bugno 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 401 39
fax: 94 37 401 39, 094 37 533 33
e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl
www.pwik.szczecinek.pl

Management:
Mr Andrzej Wdowiak – Chairman of the Board
Mrs Beata Pszczoła - Bryńska - Vice Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mr Waldemar Mojsiewicz
 2. Mr Czesław Podkowiak
 3. Mr Włodzimierz Tosik
 4. Mrs Ewa Bielas
 5. Mr Ryszard Sojka

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. - A Housing Management Company

Address:
Cieślaka 6b
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 12 25
fax: 94 374 12 12
e-mail: administracja@zgm-tbs.szczecinek.pl
www.zgm-tbs.szczecinek.pl

Management:
Mr Tomasz Wełk – Chairman of the Board

Board of Directors:

 1. Mr Zdzisław Zdanowicz
 2. Mr Grzegorz Dąbrowski
 3. Mr Henryk Rak