Skarbnik Miasta

 

 

Do zadań Skarbnika Miasta:
 

1. Planowanie potrzeb finansowych Miasta i tworzenie projektów budżetu Miasta, planu finansowego zadań zleconych i powierzonych.

2. Opracowywanie projektów zmian planów, o których mowa w pkt. 1.

3. Inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych i ich pozyskiwanie.

4. Współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego.

5. Nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta.

6. Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi.

7. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Finansowego