Zasłużeni Mieszkańcy Szczecinka

 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Miasta Szczecinka”
  1. Chodoruk Julian 
  2. Kopacz Bronisław 
  3. Lewański Antoni
  4. Jakubiec Andrzej 
  5. Siostra Maria Gizela 
  6. Maculewicz-Żejmo Irena 
  7. Urban Brunon 
  8. Baniewicz Zenona 
  9. O. Leśniak Eugeniusz 
  10. Musiał Jerzy
  11. Gasiul Jerzy 
  12. Osiński Winand 
  13. Zawada Ryszard 
  14. Gusowska Agnieszka 
  15. Krotkiewicz Jerzy 
  16. Adaszyński Zygmunt 
  17. Rodzik Edward 
  18. Targosz Andrzej 
  19. Gańska Zofia 
  20. Wacław Żebrowski 
  21. Jackiewicz Stanisław 
  22. Jackiewicz Monika 
  23. Błaszczak Tadeusz
  24. Czajkowski Tadeusz 
  25. Iwaszkiewicz Tadeusz 
  26. Popko Władysław 
  27. Przelicki Aleksander 
  28. Matwijowski Adam 
  29. Zakrzewski Stanisław 
  30. Kolbowski Zygmunt 
  31. Umiastowska Henryka 
  32. Michalski Marian 
  33. Kwiatkowski Jan 
  34. Boniek Andrzej 
  35. Lazurko Władysław
  36. Szokalski Roman 
  37. Herman Witold 
  38. Złocki Mikołaj 
  39. Donejko Halina 
  40. Bykowska Filomena
  41. Forbot Leokadia
  42. Otulak Aleksander 
  43. Kuchniak Feliks 
  44. Polkowski Stanisław 
  45. Jakubiec Jarosław 
  46. Fabiszak Izydor 
  47. Małysz Stanisław 
  48. Bielicka Stefania 
  49. Bzymek Franciszek 
  50. Białowiejski Tomasz 
  51. Słoma Karol 
  52. Rapiejko Teresa
  53. Gaj Stanisława 
  54. Kot Maria 
  55. Orciuch Marian 
  56. Kaliszewska Genowefa 
  57. Wieteska Marian 
  58. Słomian Ludwika 
  59. Golan Edward 
  60. Sypiański Lech 
  61. Balcerzak Stanisław 
  62. Kaczorowski Bolesław 
  63. Bauer Jerzy 
  64. Dąbrowska Tatiana
  65. Dębski Stefan 
  66. Bondarewicz Bernard 
  67. Mazurkiewicz Jan
  68. Czaja Tadeusz 
  69. Rak Henryk 
  70. Orłowski Sylwester 
  71. Kubiak Karol
  72. Kamola Bogdan 
  73. Michałowska Stanisława 
  74. Giza Zbigniew 
  75. Małecka Danuta 
  76. Michalczyszyn Józef 
  77. Pietrów Dymitr 
  78. Stankiewicz Józef 
  79. Kuszmar Michał 
  80. Wąsik Tadeusz 
  81. Wdowiak Jan 
  82. Stakuć Piotr 
  83. Paczek Bronisław 
  84. Kobylarz Marcin 
  85. Żelaznowski Alfred
  86. Grancz Elżbieta 
  87. Urbanek Bogdan 
  88. Modrzejewski Zdzisław
  89. Wiech Henryk 
  90. Ciesek Eugeniusz 
  91. Bykowski Henryk 
  92. Rygielski Józef 
  93. Zukal Aleksander 
  94. Kroker Maria
  95. Obłamski Anatol 
  96. Lenckowski Kazimierz 
  97. Bruderek Ryszard 
  98. Czekałowski Leopold 
  99. Sienkiewicz Leon 
  100. Gogol-Dacewicz Daniela 
  101. Kania Władysław 
  102. Kania Kazimierz 
  103. Witkowska Halina 
  104. Paton Danuta
  105. Rojewski Julian 
  106. Kozłowski Władysław 
  107. Radeberg Władysława 
  108. Magiera Elżbieta 
  109. Wyszatycka Wanda 
  110. Reszczyńska Irena
  111. Kuźnicki Eugeniusz 
  112. Przybyłowicz Barbara 
  113. Szczęśniak Eugenia 
  114. Radzymińska Marianna 
  115. Papierska Irena
  116. Kwiatkowska Leokadia
  117. Dobiańska Marianna 
  118. Kaucka Elżbieta
  119. Bogdańska Janina
  120. Szpernalowski Eligiusz 
  121. Mozolewski Czesław 
  122. Naja Zdzisław 
  123. Bobkowska Walentyna
  124. Jażdżewski Piotr 
  125. Kuźniecki Robert 
  126. Miętki Stefan 
  127. Dybalski Józef 
  128. Pietraszkiewicz Ryszard 
  129. Bereszyński Bogdan 
  130. Tchórzewski Antoni 
  131. Gałązka Kazimierz 
  132. Ostrowski Tadeusz 
  133. Kozera Edward
  134. Marciniak Maria 
  135. Ludwiczak Zbigniew 
  136. Kryszczyński Adam 
  137. Sakrajda Józef 
  138. Kacprzak Jan 
  139. Maciejewska Longina 
  140. Rygielska Janina 
  141. CSI „Słowianka” 
  142. Lasak Andrzej 
  143. Żychliński Zygmunt 
  144. Kowalczyk Józef 
  145. Górna Aleksandra 
  146. Cuvellier Ferdynand 
  147. Zimny Edward 
  148. Tomczak Tadeusz 
  149. Bondar Grigorij 
  150. Małachowski Kazimierz 
  151. Ecker Ryszard
  152. Gliniecki Stanisław 
  153. Krzak Stanisław 
  154. Kubsch Hilary
  155. Wołoszyn Bohdan
  156. Skinder Zofia 
  157. Petrow Włodzimierz 
  158. Janczi Zdzisław 
  159. Piotrowski Juliusz 
  160. Bińczyk Edmund 
  161. Maciejewski Jerzy 
  162. Jarmoliński Jan 
  163. Pomorski Jan 
  164. Nowak Bogusław Marek 
  165. Orłowska Anna
  166. Sznurerowicz Kazimierz 
  167. Ortman Jan 
  168. Marks Jadwiga 
  169. Zdon Henryk 
  170. Relski Wacław
  171. Przeradzki Tadeusz 
  172. Maciejewski Teodor 
  173. Klisz Stanisław 
  174. Witkowska Halina 
  175. Malinowski Kazimierz 
  176. Giedrys Adam 
  177. Gomoliński Jerzy
  178. Gładkowski Witold
  179. Matysiak Halina 
  180. Morgisz Lucyna 
  181. Wójcik Romualda 
  182. Jóźwiak Czesława 
  183. Kordowski Andrzej
  184. Heilig Joanna
  185. Stakuć Regina 
  186. Szadokierski Leopold 
  187. Wojtasik Krystyna 
  188. Freitag Jolanta 
  189. Mikliński Teodor
  190. Mikołajczyk Aleksandra 
  191. Ossowska Aurelia 
  192. Ziętara Danuta 
  193. Makowski Rajmund 
  194. Kozłowska Barbara 
  195. Doroszewska Maria 
  196. Starzecka Zofia Ada 
  197. Bartkiewicz Eulalia 
  198. Adamczyk Danuta 
  199. Filip Helena 
  200. Janczi Agnieszka 
  201. Dolecki Eugeniusz 
  202. Glasa Jerzy 
  203. Szymańska Stanisława
  204. Klisz Ludgarda
  205. Ilkiewicz Grażyna 
  206. Malczyk Emilia 
  207. Kuczyńska Stefania
  208. Nowak Piotr 
  209. Dąbrowski Jerzy 
  210. Margol Kazimierz 
  211. Szerszuń Paweł 
  212. Smolis Józefa 
  213. Onyszko Helena 
  214. Chyl Mikołaj 
  215. Baranowska Waleria 
  216. Urban Władysław 
  217. Butoka Irena 
  218. Jaracz Czesława 
  219. Karpa Maria 
  220. Maciejewska Joanna 
  221. Krzyżanowska Małgorzata
  222. Tryścień Stanisław
  223. Budejko Teresa 
  224. Stańczyk Stefania 
  225. Dobiańska Teresa 
  226. Kowalik Edward 
  227. Kamola Teresa
  228. Dziurdź Irena 
  229. Falkowska Danuta 
  230. Kania Teresa 
  231. Wiśniewska Krystyna 
  232. Czudowska Helena 
  233. Łoś Jadwiga 
  234. Zwierzewicz Jadwiga 
  235. Bielicki Stanisław

Medale 700-lecia  Miasta Szczecinka

Corry Elzakkers – Holandia

Siegfried Raddatz – Niemcy

Adamski Wiesław

Szycko Paweł

Bauer Jerzy

Ks. Targosz Andrzej

Bereszyński Bogdan

Trojanek Bogdan

Bruderek Ryszard

Troinski Antoni

Chmielewski Łukasz

Wyszomirski Adam

Gawroński Zbigniew

Zawada Ryszard

Góra Jarmila

Zakrzewska-Dudek Jolanta

Górna Aleksandra

Graczkowski Longin

Kowalczyk-Kontowska Jadwiga

Krotkiewicz Jerzy

Kwiatek Roman

O. Leśniak Eugeniusz

Ludwiczak Zbigniew

Margol Kazimierz

Markanicz Ireneusz

Misiakowski Józef

Pawelski Leszek

Reszke Janusz

 • Honorowe Obywatelstwo Miasta Szczecinka
 1. Corry Elzakkers Bergen op Zoom Holandia 
 2. Ferdynand Cuvellier Noyelles sous Lens Francja 
 3. Herve Janiszewski Noyelles sous Lens Francja 
 4. Jean Cattant Rambervillers Francja 
 5. Ks. Zbigniew Regliński 
 6. Wiktor Żyzdryń