Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Szczecinek

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Szczecinek

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

- wartość projektu: 905 400,00 zł
- dofinansowanie: 842 022,47 zł

Termin realizacji projektu: do 30.06.2026r.

Projekt polega na poprawie ochrony informacji oraz działania systemów informatycznych w Urzędzie Miasta. Planowane jest opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadzenie audytu, organizacja szkoleń z zakresu cyberzagrożeń i bezpieczeństwa informatycznego. Zakupione zostaną urządzenia informatyczne oraz oprogramowanie pomagające utrzymać bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie.