Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl ® Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl ® Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

-  działki nr 375/8  o pow. 0,0082 ha w obrębie 28 przy ul. Sowiej,

-  działki nr 375/6  o pow. 0,0073 ha w obrębie 28 przy ul. Sowiej. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 02 listopada 2023r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od  21  września 2023r.  do   12 października 2023r.

Załączniki:
wykaz_1.pdf 281.05 KB
Termin umieszczenia ogłoszenia:
21-09-2023 - 22-09-2024