Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicach : Kaszubskiej, Mariackiej, Fabrycznej, Pilskiej, Łukasiewicza, Harcerskiej, Jastrzębiej, Sowiej, Żurawiej.

Szczecinek, dnia 14.11.2023 r.

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.      sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 292/4 o pow. 0,6405 ha w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 338 o pow. 0,0396 ha w obrębie 13 przy ul. Mariackiej,

- działki nr : 25/10 i 25/12 o łącznej pow. 0,9156 ha w obrębie 21 przy ul. Fabrycznej,

- działkę nr 38/9 o pow. 0,5802 ha w obrębie 21 przy ul. Pilskiej,

- działkę nr 47 o pow. 0,5000 ha w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 49 o pow. 0,5000 ha w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 50/3 o pow. 1,2000 ha w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej,

- działkę nr 50/4 o pow. 1,4043 ha w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej;

2.      sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 375/3 o pow. 0,0107 ha w obrębie 28 przy ul. Jastrzębiej,

- działkę nr 375/5 o pow. 0,0016 ha w obrębie 28 przy ul. Sowiej,

- działki nr : 77/84 i 376/2 o łącznej pow. 0,0224 ha w obrębie 28 przy ul. Żurawiej,

- działki nr : 77/85 i 376/3 o łącznej pow. 0,0229 ha w obrębie 28 przy ul. Żurawiej,

- działki nr : 77/86 i 376/4 o łącznej pow. 0,0228 ha w obrębie 28 przy ul. Żurawiej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 27 grudnia 2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni

  tj: od  14 listopada 2023 r.  do 05 grudnia 2023 r.

* pełna treść wykazu znajduje się w załączniku
 

Załączniki:
Termin umieszczenia ogłoszenia:
14-11-2023 - 01-01-2050