Gdzie realizowany jest Program?

Miasto Szczecinek podpisało umowy z dwiema placówkami, które będą realizowały Program. To do nich mogą zgłaszać się Seniorzy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania:

  • Zakład Rehabilitacji Reha Medica, ul. Kościuszki 57, tel.: 94 372 14 51
  • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed”, ul. Kilińskiego 7, tel.: 94 366 19 57