Kontakt

Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi
p. Beata Kowal
tel.: 94 37 141 53
mail: b.kowal@um.szczecinek.pl