Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj (26.10.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.