Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających wody deszczowe przy ul. Ordona-Zamkowej w Szczecinku (20.10.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: