Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek w latach 2017 – 2020 (10.02.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zmiany treści SIWZ:
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: