Sesje Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Szczecinek 29 05 2017
Burmistrz z absolutorium - sesja RM z 29.05.2017
31.05.2017

Decyzją Rady Miasta Szczecinek burmistrz Jerzy Hardie-Douglas uzyskał w miniony poniedziałek absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. Kwestia udzielenia absolutorium była najważniejszym punktem całej sesji.

Sesja Rady Miasta Szczecinek 22 maja 2017
Jednogłośnie za tablicą - sesja RM z dnia 22.05.2017
22.05.2017

Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie umieszczenia na placu Wolności tablicy upamiętniającej 25-lecie współpracy Szczecinka i holenderskiego miasta Bergen op Zoom.

Sesja Rady Miasta Szczecinek 15 05 2017
Sesja Rady Miasta 15.05.2017
16.05.2017

Dyskusja dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności wywołała największe emocje podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta.

Sesja Rady Miasta Szczecinek 28 04 2017
Sesja Rady Miasta Szczecinek 28.04.2017
16.05.2017

Po krótkiej dyskusji na temat przekazywania przez Radę Miasta poszczególnych uprawnień burmistrzowi na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji przyjęto uchwałę w sprawie powierzenia włodarzowi Szczecinka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urzą

Sesja Rady Miasta Szczecinek 13 03 2017
Sesja Rady Miasta Szczecinek 13.03.2017
16.05.2017

Bez dyskusji i pytań przebiegła dzisiejsza sesji Rady Miasta Szczecinek. Radni, choć nie jednogłośnie, to jednak zgodzili się na dokonanie zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz korektę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.