Zasłużeni Mieszkańcy Szczecinka

 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Miasta Szczecinka”
  1. Chodoruk Julian 
  2. Kopacz Bronisław 
  3. Lewański Antoni
  4. Jakubiec Andrzej 
  5. Siostra Maria Gizela 
  6. Maculewicz-Żejmo Irena 
  7. Urban Brunon 
  8. Baniewicz Zenona 
  9. O. Leśniak Eugeniusz 
  10. Musiał Jerzy
  11. Gasiul Jerzy 
  12. Osiński Winand 
  13. Zawada Ryszard 
  14. Gusowska Agnieszka 
  15. Krotkiewicz Jerzy 
  16. Adaszyński Zygmunt 
  17. Rodzik Edward 
  18. Targosz Andrzej 
  19. Gańska Zofia 
  20. Wacław Żebrowski 
  21. Jackiewicz Stanisław 
  22. Jackiewicz Monika 
  23. Błaszczak Tadeusz
  24. Czajkowski Tadeusz 
  25. Iwaszkiewicz Tadeusz 
  26. Popko Władysław 
  27. Przelicki Aleksander 
  28. Matwijowski Adam 
  29. Zakrzewski Stanisław 
  30. Kolbowski Zygmunt 
  31. Umiastowska Henryka 
  32. Michalski Marian 
  33. Kwiatkowski Jan 
  34. Boniek Andrzej 
  35. Lazurko Władysław
  36. Szokalski Roman 
  37. Herman Witold 
  38. Złocki Mikołaj 
  39. Donejko Halina 
  40. Bykowska Filomena
  41. Forbot Leokadia
  42. Otulak Aleksander 
  43. Kuchniak Feliks 
  44. Polkowski Stanisław 
  45. Jakubiec Jarosław 
  46. Fabiszak Izydor 
  47. Małysz Stanisław 
  48. Bielicka Stefania 
  49. Bzymek Franciszek 
  50. Białowiejski Tomasz 
  51. Słoma Karol 
  52. Rapiejko Teresa
  53. Gaj Stanisława 
  54. Kot Maria 
  55. Orciuch Marian 
  56. Kaliszewska Genowefa 
  57. Wieteska Marian 
  58. Słomian Ludwika 
  59. Golan Edward 
  60. Sypiański Lech 
  61. Balcerzak Stanisław 
  62. Kaczorowski Bolesław 
  63. Bauer Jerzy 
  64. Dąbrowska Tatiana
  65. Dębski Stefan 
  66. Bondarewicz Bernard 
  67. Mazurkiewicz Jan
  68. Czaja Tadeusz 
  69. Rak Henryk 
  70. Orłowski Sylwester 
  71. Kubiak Karol
  72. Kamola Bogdan 
  73. Michałowska Stanisława 
  74. Giza Zbigniew 
  75. Małecka Danuta 
  76. Michalczyszyn Józef 
  77. Pietrów Dymitr 
  78. Stankiewicz Józef 
  79. Kuszmar Michał 
  80. Wąsik Tadeusz 
  81. Wdowiak Jan 
  82. Stakuć Piotr 
  83. Paczek Bronisław 
  84. Kobylarz Marcin 
  85. Żelaznowski Alfred
  86. Grancz Elżbieta 
  87. Urbanek Bogdan 
  88. Modrzejewski Zdzisław 
  89. Siebert Zdzisław 
  90. Waligóra Wojciech 
  91. Wiech Henryk 
  92. Cisek Eugeniusz 
  93. Bykowski Henryk 
  94. Rygielski Józef 
  95. Zukal Aleksander 
  96. Kroker Maria
  97. Obłamski Anatol 
  98. Lenckowski Kazimierz 
  99. Bruderek Ryszard 
  100. Czekałowski Leopold 
  101. Sienkiewicz Leon 
  102. Gogol-Dacewicz Daniela 
  103. Kania Władysław 
  104. Kania Kazimierz 
  105. Witkowska Halina 
  106. Paton Danuta
  107. Rojewski Julian 
  108. Kozłowski Władysław 
  109. Radeberg Władysława 
  110. Magiera Elżbieta 
  111. Wyszatycka Wanda 
  112. Reszczyńska Irena
  113. Kuźnicki Eugeniusz 
  114. Przybyłowicz Barbara 
  115. Szczęśniak Eugenia 
  116. Radzymińska Marianna 
  117. Papierska Irena
  118. Kwiatkowska Leokadia
  119. Dobiańska Marianna 
  120. Kaucka Elżbieta
  121. Bogdańska Janina
  122. Szpernalowski Eligiusz 
  123. Mozolewski Czesław 
  124. Naja Zdzisław 
  125. Bobkowska Walentyna
  126. Jażdżewski Piotr 
  127. Kuźniecki Robert 
  128. Miętki Stefan 
  129. Dybalski Józef 
  130. Pietraszkiewicz Ryszard 
  131. Bereszyński Bogdan 
  132. Tchórzewski Antoni 
  133. Gałązka Kazimierz 
  134. Ostrowski Tadeusz 
  135. Kozera Edward
  136. Marciniak Maria 
  137. Ludwiczak Zbigniew 
  138. Kryszczyński Adam 
  139. Sakrajda Józef 
  140. Kacprzak Jan 
  141. Maciejewska Longina 
  142. Rygielska Janina 
  143. CSI „Słowianka” 
  144. Lasak Andrzej 
  145. Żychliński Zygmunt 
  146. Kowalczyk Józef 
  147. Górna Aleksandra 
  148. Cuvellier Ferdynand 
  149. Zimny Edward 
  150. Tomczak Tadeusz 
  151. Bondar Grigorij 
  152. Małachowski Kazimierz 
  153. Ecker Ryszard
  154. Gliniecki Stanisław 
  155. Krzak Stanisław 
  156. Kubsch Hilary
  157. Wołoszyn Bohdan
  158. Skinder Zofia 
  159. Petrow Włodzimierz 
  160. Janczi Zdzisław 
  161. Piotrowski Juliusz 
  162. Bińczyk Edmund 
  163. Maciejewski Jerzy 
  164. Jarmoliński Jan 
  165. Pomorski Jan 
  166. Nowak Bogusław Marek 
  167. Orłowska Anna
  168. Sznurerowicz Kazimierz 
  169. Ortman Jan 
  170. Marks Jadwiga 
  171. Zdon Henryk 
  172. Relski Wacław
  173. Przeradzki Tadeusz 
  174. Maciejewski Teodor 
  175. Klisz Stanisław 
  176. Witkowska Halina 
  177. Malinowski Kazimierz 
  178. Giedrys Adam 
  179. Gomoliński Jerzy
  180. Gładkowski Witold
  181. Matysiak Halina 
  182. Morgisz Lucyna 
  183. Wójcik Romualda 
  184. Jóźwiak Czesława 
  185. Kordowski Andrzej
  186. Heilig Joanna
  187. Stakuć Regina 
  188. Szadokierski Leopold 
  189. Wojtasik Krystyna 
  190. Freitag Jolanta 
  191. Mikliński Teodor
  192. Mikołajczyk Aleksandra 
  193. Ossowska Aurelia 
  194. Ziętara Danuta 
  195. Makowski Rajmund 
  196. Kozłowska Barbara 
  197. Doroszewska Maria 
  198. Starzecka Zofia Ada 
  199. Bartkiewicz Eulalia 
  200. Adamczyk Danuta 
  201. Filip Helena 
  202. Janczi Agnieszka 
  203. Dolecki Eugeniusz 
  204. Glasa Jerzy 
  205. Szymańska Stanisława
  206. Klisz Ludgarda
  207. Ilkiewicz Grażyna 
  208. Malczyk Emilia 
  209. Kuczyńska Stefania
  210. Nowak Piotr 
  211. Dąbrowski Jerzy 
  212. Margol Kazimierz 
  213. Szerszuń Paweł 
  214. Smolis Józefa 
  215. Onyszko Helena 
  216. Chyl Mikołaj 
  217. Baranowska Waleria 
  218. Urban Władysław 
  219. Butoka Irena 
  220. Jaracz Czesława 
  221. Karpa Maria 
  222. Maciejewska Joanna 
  223. Krzyżanowska Małgorzata
  224. Tryścień Stanisław
  225. Budejko Teresa 
  226. Stańczyk Stefania 
  227. Dobiańska Teresa 
  228. Kowalik Edward 
  229. Kamola Teresa
  230. Dziurdź Irena 
  231. Falkowska Danuta 
  232. Kania Teresa 
  233. Wiśniewska Krystyna 
  234. Czudowska Helena 
  235. Łoś Jadwiga 
  236. Zwierzewicz Jadwiga 
  237. Bielicki Stanisław

Medale 700-lecia  Miasta Szczecinka

Corry Elzakkers – Holandia

Siegfried Raddatz – Niemcy

Adamski Wiesław

Szycko Paweł

Bauer Jerzy

Ks. Targosz Andrzej

Bereszyński Bogdan

Trojanek Bogdan

Bruderek Ryszard

Troinski Antoni

Chmielewski Łukasz

Wyszomirski Adam

Gawroński Zbigniew

Zawada Ryszard

Góra Jarmila

Zakrzewska-Dudek Jolanta

Górna Aleksandra

Graczkowski Longin

Kowalczyk-Kontowska Jadwiga

Krotkiewicz Jerzy

Kwiatek Roman

O. Leśniak Eugeniusz

Ludwiczak Zbigniew

Margol Kazimierz

Markanicz Ireneusz

Misiakowski Józef

Pawelski Leszek

Reszke Janusz

 • Honorowe Obywatelstwo Miasta Szczecinka
 1. Corry Elzakkers Bergen op Zoom Holandia 
 2. Ferdynand Cuvellier Noyelles sous Lens Francja 
 3. Herve Janiszewski Noyelles sous Lens Francja 
 4. Jean Cattant Rambervillers Francja 
 5. Ks. Zbigniew Regliński 
 6. Wiktor Żyzdryń