Szkoły podstawowe

Integracyjna Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego

ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 07 07

Dyrektor: Rafał Stasik

SP 1 im. Adama Mickiewicza

plac Wazów 1, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 33 68

Dyrektor: Krystyna Dianow

SP 4 im. Armii Krajowej

ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 372 35 89

Dyrektor: Renata Romaniuk

SP 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego

ul. Kopernika 18, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 27 06

Dyrektor: Danuta Wachowicz - Kram

SP 7 im. Noblistów Polskich

ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 57 11

Dyrektor: Maciej Kaźmierski

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Zespół Szkół Społecznych

ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 06 60

Dyrektor: Marzena Marcinkiewicz