Sesje Rady Miasta

22.05.2017
Jednogłośnie za tablicą
Tablica upamiętniającej 25-lecie współpracy Szczecinka i Bergen op Zoom zostanie odsłonięta już w najbliższą sobotę o godzinie 9.30 na pl. Wolności
18.05.2017
Na sesji o pamiątkowej tablicy
Obrady rozpoczną się w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8:00
16.05.2017
Kontrowersje wokół honorowej odznaki
Szczecineckie Bractwo Kurkowe uhonorowało burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa medalem
05.05.2017
Radni zajmą się Kartą Samorządności
Dyskusja dotyczyć będzie także regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”
28.04.2017
Radni na „tak” po krótkiej dyskusji
Spośród 16 radnych obecnych na posiedzeniu 13 było „za”, a trzech wstrzymało się od głosu.