Sesje Rady Miasta

27.02.2018
Dyskusja o opiece nad zwierzętami
Uchwała przyjęta z jedną autopoprawką wiceburmistrza Daniela Raka
20.02.2018
W poniedziałek sesja Rady Miasta
Porządek obrad liczy 18 punktów
29.01.2018
Podziękowania dla Pani Sekretarz R. Wójcik
Radni zdecydowali także o pozbawieniu dwóch osób Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”
22.01.2018
Na sesji o dotacjach i cenach biletów
Obrady rozpoczną się w najbliższy poniedziałek (29.01) o godzinie 9.00
17.01.2018
Radni za programem rewitalizacji
16 głosów za, przy 4 wstrzymujących się